Szeretni és szolgálni

Ragyogó napsütésben, szívélyes üdvözlésekkel, baráti ölelésekkel indult a kerületi diszpolgárok és Pro Urbe díjasok találkozója 2023. március 28-án a Tomory Lajos Múzeum verandáján. Díszpolgáraink közül sajnos már csak kilencen élnek, és közülük is csak négyen: Csürke Károly, Járainé Bődi Györgyi, Papp József és Sándor László tudtak részt venni a rendezvényen. Az 1992-2023 között egyéni Pro Urbe díjjal kitüntetett 55 kerületi kiválóság közül szerencsére még harminchatan köztünk vannak, de legnagyobb sajnálatunkra egészségügyi problémáik vagy egyéb elfoglaltságuk miatt tizenöten közülük sem tudtak eljönni. A megjelentek viszont nagy örömmel foglaltak helyet a megterített asztalok mellett.

Szaniszló Sándor polgármester jó ismerősként, őszinte elismeréssel köszöntötte az önkormányzat és a város lakói nevében a kerület életében fontos szerepet betöltő, kimagasló eredményeket elért díjazottakat, majd Somody László alpolgármester segítségével átadta nekik az alkalomra készített emléklapot. Ezt néhány mondat követte a házigazda múzeum és az értéktár bizottság munkájáról. Heilauf Zsuzsanna és Frank Gabriella kiemelte, hogy közös célunk a kerület természeti, szellemi és épített értékeinek megőrzése és gyarapítása, és ez csak lelkesen építkező, kreatív, megújulásra mindig kész emberekkel lehetséges. Épp olyanokkal, mint a jelenlévők – akiket ezután arra kértünk, röviden mutatkozzanak be, és mondják el, mivel nyerték el közösségünk, a kerület lakóinak elismerését.

Az alaphangot Magyar Márta, a 2000-es években kitűnően működő igazgatói munkaközösség vezetője adta meg azzal, hogy a díjazottak a mögöttük álló kisebb-nagyobb csapatokkal a maguk területén valóban maradandó értéket teremtettek. Ezután – az előzetes forgatókönyvet félretéve – követték egymást a közös emlékeket is idéző bemutatkozások. Az örmény kisebbség vezetője, Nazarjan Hamlet a messziről jöttek befogadásáról, az együttműködés fontosságáról és további bővítéséről beszélt. Volt, aki a saját sikereinek gyökereit mutatta meg, volt, aki az intézménye teljesítményét hangsúlyozta, vagy mint Papp József ’Sutyi’ a 18. kerület 90-es évektől zajló fejlesztéseit idézte fel. És eközben gyakran elhangzott több jelen nem lévő, de bennünk élő személyiség, például dr. Mester László, Tóth Nándor, a Téglás házaspár neve is.

A kötetlen hangulat fokozására a bemutatkozások felénél Kerekes Elek, a Települési Értéktár Bizottság tagja mondott – szigorúan alkoholmentes pezsgővel – pohárköszöntőt. Gregorius szavaival méltatta a két legmagasabb kerületi kitüntetés birtokosait: „Aki titokban él becsületes életet, de mások előrehaladását nem gyámolítja, olyan, mint a szikra. Aki azonban a becsületesség fényét másoknak is megmutatja, olyan, mint a lámpa, mely neki ég, másoknak pedig világít.”   

Az este további részében is a kerületi elismerésért hálásan, törődő kedvességgel előadott gazdag életutakról hallhattunk. Elévülhetetlen érdemeket szerzett iskolaigazgatók, bölcsődevezető, sportolók, művészek, pestszentlőrinci és pestszentimrei civil közösségek képviselői mellett Knizner Béla asztalosmester, Vörös Árpád, a Tébláb táncegyüttes vezetője és Zila László, a Zila kávéház alapítója emlékezett vissza a „nagy tettek idejére”. A sok humorral, gyakran meghatottsággal átitatott bemutatkozásokban feltűnően sok volt a hasonló, egy irányba mutató gondolat. Aggódás a város, a közösség jövőjéért, az elért sikerek miatti öröm és az egykor nehezen megteremtett értékek elvesztése miatti szomorúság. Többen – köztük Sándor László egykori alpolgármester, Feitl István, korábban az Oktatási, Sport, Közművelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke – konkrét feladatokat is megjelöltek a Települési Értéktár Bizottság számára: kulturális, irodalmi – művészeti értékeink feltárására, az „oral history” kiterjesztésére, kiadványok készítésére és a nagyobb nyilvánosság fontosságára hívták fel a figyelmünket.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a városukat szerető és éveken át lelkesen szolgáló díjazottak szívesen átadnák tudásukat, tapasztalataikat a következő nemzedékeknek. Ezért a jövőben rendszeres találkozási lehetőséget kívánunk biztosítani számukra, és egyéni, tematikus interjúkat készítünk velük. A mi „lámpásaink” továbbra is szeretnének világítani. Mi pedig mindent megteszünk, hogy ezt meg is tehessék.

A találkozóra készített Emléklapot a két legnagyobb kerületi kitüntetésben részesült meghívottak névsorával itt találják:

A valóban baráti hangulatú találkozóról Kürti János fotóriporter készített képeket, ezek közül mutatunk néhányat.

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.