Könyvtár

Könyvtár

A Tomory Lajos Múzeum közel 9000 kötetes könyvtára két nagy részre oszlik, és e két rész a gyűjtemény két fő kutatási területét támogatja, a pedagógiát és helytörténetet. Főként XIX-XX. századi könyveket őrzünk, de van néhány korábbi kiadású mű is.

A kerületi és budapesti helytörténeti könyvek anyagából a könyvtár mellett a kutatómunka megkönnyítését segítő kézikönyvtári anyagot is elkülönítettünk. A helytörténeti könyvgyűjteményt XX. századi, annak is inkább a második feléből való könyvek alkotják. 

A helytörténeti állományban jelentős számban szerepelnek a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény (PHGY) saját kiadványai, de gyűjtjük a kerületi kötődésű művészek és szakemberek műveit és a róluk szóló kiadványokat is. A legnagyobb kincsünk a 2011-ben beszerzett, a település egykori birtokosának, Szemere Miklós családjának történetét feldolgozó francia nyelvű munka 1910-ből (Les Szemere descendants du conquérant Huba). Kiemelten gyűjtjük a kerületi intézmények és szervezetek kiadványait, évkönyveit. Ezen az állományon belül jelentős számú, Malévhoz és a Ferihegyi repülőtérhez köthető kiadványt is őrzünk és gyűjtünk.

Elkülönítve  kezeljük a sajtótárat, melybe a kerületben kiadott újságok kerülnek a múlt század első felétől (az 1948 előtti helyi sajtó mikrofilmjei digitálisan is megtekinthetők). Az újabb lapszámok digitális változatait folyamatosan mentjük, a régebbieket pedig digitalizáljuk.

A pedagógiai könyvállomány képezi a gyűjtemény nagyobb részét, melyben megtalálhatóak az elemi, illetve általános és középiskolákban egykor használt tankönyvek, tanítási segédletek elsősorban a XX. század elejétől. De olyan ritkaság is található nálunk, mint például Maróthy György számtankönyvének 2. kiadása 1763-ból. A Múzeum őrzi az egykori XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet bemutató tankönyvtári állományának jelentős részét, olyan magyar kiadók tankönyveit, amelyeket a kerületi iskolák használtak az elmúlt évtizedekben.

Múzeumunk  kiállításaihoz háttéranyagként gyűjtjük és tárgyi emlékként kiállításainkon szerepeltetjük a különböző korok (XIX-XX. század) jellemző, elsősorban életmódot bemutató könyveit, melyek egykor nem hiányozhattak egyetlen család, s jelenleg egy enteriőr polcáról sem.

FENNTARTÓ

TÁMOGATÓK