100 éve hunyt el Szerján Miksa

Örmény származása miatt a török birodalomból elmenekülő Szerján Miksa a XX. század elején ismert személyisége volt a XVIII. kerület elődtelepüléseinek: üzlete volt Pestszentlőrincen, kávéháza a mai Pestszentimre területén.

Szerján Miksa 1919-ben (Tomory Lajos Múzeum / Szerján család)

Szerján Miksa – eredeti nevén Malkon fia Makszud – 1860-ban[1] született Konstantinápolyban. Apja Makszud Szerján Melchiades üzleti szolga volt, anyja Szerján Akabja.[2] Ifjabb Makszud a családi emlékezet szerint hazájában dohánygyáros volt, de mint örmény hazafinak és felkelőnek – Örményország ekkor az Oszmán Birodalomhoz tartozott – 1894-ben menekülnie kellett.[3] Magyarországon talált új otthonra, s 1901-ben már fűszerboltja volt Kispesten.

Kispest–Szentlőrinczi Lapok, 1906. augusztus 12.
Szerján Miksáné Pap Irén (Tomory Lajos Múzeum / Szerján család)

1906-ban vette feleségül Pap Irén házvezetőnőt,[4] akitől kilenc gyermeke született – közülük hatan érték meg a felnőttkort. Érdekesség, hogy a gyerekek két keresztnevet kaptak, a lányok neve mindig I-vel és G-vel (pl. Irén Gizella), a fiúké pedig B-vel és A-val/Á-val (pl. Béla Árpád) kezdődött.[5]

A Szerján család 1906-ban (Tomory Lajos Múzeum / Szerján család)
Szerján Miksa fűszerüzlete Pusztaszentlőrincen, 1908 körül (Tomory Lajos Múzeum)

Szerján Miksa 1906-ban költözött Pusztaszentlőrincre, amikor megvásárolta a mai Városház utca 6. számú telket. Ekkor építtette fel Már Ferenc kispesti kőművessel a ma is álló sarokházat, melyben családjával lakott, és ahol megnyitotta fűszer- és vegyeskereskedését.[6] Még 1907-ben beadta kérvényét a kispesti testülethez a honosítás iránt, az elhúzódó ügyintézés miatt azonban csak 1913-ban tudta letenni az állampolgári esküt.

Szerján Miksa állampolgársági igazolása a budapesti török konzulátusról (1906), és honosítási okirata (1913) (Tomory Lajos Múzeum / Szerján család)
A Szerján család 1910 körül (Tomory Lajos Múzeum / Szerján család)

Lőrinci üzletének jó volt a forgalma, megszerzett minden engedélyt, dohányt, italt és bélyeget is árult, azonban már 1910 augusztusában külföldre utazás miatt sürgősen eladásra kínálta az épületet. Végül 1911 márciusában adta el a pestszentlőrinci házat, mely később is kereskedelmi célokat szolgált.

Szerján Miksa 1912–1913-ban Soroksárpéterin – a mai Pestszentimrén – a Nemes utca és a Kisfaludy utca sarkán építette fel házát, mely a település életének egyik központi helyszínévé vált, és az egyik legérdekesebb történetű épület volt Pestszentimrén. Szerján a Nemes utcai oldalon ismét fűszerkereskedést nyitott, de nagyratörőbb tervei is voltak: a sarkon polgári nagyvendéglőt, a Kisfaludy utcai oldalon polgári nagykávéházat rendezett be, s családjának ezzel a befektetéssel fényes megélhetést biztosított.[7]

Szerján Miksa hirdetése az Alsópest című újságból, 1913 októberében

Ebben az épületben működött a Soroksárpéteri Polgári Társaskör, itt tartották a gyűléseket, népgyűléseket, 1919 tavaszán itt ülésezett a munkástanács, majd a település vezetése, a direktórium is. 1919 őszén a román megszállók teljesen kirabolták, kegyetlenül megverték Szerján Miksát, és a házukat feldúlták.

Szerján Miksa igazolványképe 1919-ből (Tomory Lajos Múzeum / Szerján család)
Szerján Irén (Tomory Lajos Múzeum / Szerján család)

A verés miatt nagybetegen élt még másfél évet, mielőtt 1921. november 17-én agyvérzésben elhunyt.[8] Legkisebb gyermeke ekkor két és fél éves volt. Legidősebb lánya, Szerján Irén lett a családfenntartó, aki szintén beírta nevét a helyi történelembe, 25 éven át volt a pestszentimrei gyermekmenhely telepfelügyelője.[9]

Szerján Miksa halotti bejegyzése (familysearch.org)
A család az 1920-as évek közepén, már a családfő nélkül (Tomory Lajos Múzeum / Szerján család)

A család még Szerján Miksa életében felszámolta a vendéglőt és a kávéházat, az épületet pedig eladták. Szerján Miksa egykori imrei házát 1998 augusztus-szeptemberében bontották le.[10]

Pápai Tamás László

Tomory Lajos Múzeum

2021. november 17.


[1] Egy későbbi családi iraton 1861. augusztus 13. szerepel születési dátumaként, igazolványképének hátulján pedig szintén utólag írva 1865. augusztus 13., de a hivatalos iratokon mindenhol 1860. van feltüntetve, közelebbi dátum nélkül.

[2] Szerján Miksa halotti anyakönyvi kivonata alapján. A házassági anyakönyvi bejegyzésben apja „Makon, vagy Melkum”-ként szerepel, egy családi iraton „Makszud Szerján Godarján Melkiades”-t írnak. Anyja neve a házassági anyakönyvben nem szerepel.

[3] Szerján Irén 1925-ös és 1951-es életrajza alapján.

[4] Erzsébetfalvai polgári házassági anyakönyv, 1906/119.

[5] Ez alól csak az első fiú volt kivétel, aki a Miksa Michiades nevet kapta. A gyermekek sorrendben: 1. Irén Gizella, 2. Miksa Michiades, 3. Béla Árpád, 4. Bertalan Ágoston, 5. Barnabás Ambrus, 6. Ilona Gabriella, 7. Irma Georgina, 8. Izabella Genovéva, 9. Bertold Adorján.

[6] 18kerhazjegyzek.hu

[7] Szerján Irén 1925-ös életrajza alapján és Pándy Tamás: „100 éves falu a Városban” – Pestszentimre. Budapest, 1998. 115–118. o.

[8] Soroksárpéteri polgári halotti anyakönyv, 1921/50/II.

[9] Pándy Tamás: Pestszentlőrinci önállósági küzdelmei a XX. században. Budapest, 2005. 74–75. o.

[10] Uo. és Pándy Tamás: „100 éves falu a Városban” – Pestszentimre. Budapest, 1998. 118. o.

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.