Szent Imre

SZENT IMRE

(Székesfehérvár, 1000–1007 között – Igfon erdő 1031), herceg

I. (Szent) István király és Gizella királyné fia. Papnak szánták, ennek megfelelően gondos nevelést kapott apjától és nevelőjétől, Gellért püspöktől. Bátyja, Ottó halála után ő lett a trónörökös, ezért István beavatta az államügyekbe, az egyházszervezésbe és a hadvezetésbe is. Leendő uralkodóhoz méltóan megházasodott, és részt vett 1030-ban a II. Konrád német császár elleni csatában.

A trónt azonban nem vehette át, mert még apja életében meghalt. Vadászat közben, a Bihar megyei Igfon erdőben egy vadkan halálra sebezte. 1083-ban apjával (Szent István) és nevelőjével (Szent Gellért) együtt I. (Szent) László király idején szentté avatták. Gyakran ábrázolják liliommal és karddal.

A Pestszentimre elnevezés a Szent Imre emlékév idején, 1931-ben született, a települést korábban Soroksárpéterinek hívták. Pestszentimre 1950-től Budapest 18. kerületének része lett. Településünkön  Szent Imre emlékét őrzi még a pestszentimrei katolikus templom, a lőrinci Szent Imre Kertváros és több köztéri szobor.

TUDTAD-E, HOGY…

az Imre név germán eredetű?

Az Almarich névből származik. Valószínűleg a Henrik (Henricus) torzított alakja. Azaz anyai nagybátyja, II. Henrik császár után kapta Imre herceg a nevét.

… Szent Imre életéről kevés biztos adat maradt fenn?

Az azonban tudjuk, hogy nevelésére rendkívül nagy gondot fordítottak. A későbbi Szent Gellért püspök nevelte, írni, olvasni is megtanult. Fennmaradt István király fia, azaz a trónörökös számára készíttetett könyve, ami az “Intelmek” címet viseli. A jövendő uralkodótól elvárták, hogy rangjának megfelelő házasságot kössön, amit meg is tett, ám feleségének neve nem maradt fenn.

… valószínűleg 1031-ben, halála évében akarták megkoronázni?

A koronázásra  a vadászbaleset miatt már  nem került sor. Erre az alkalomra készülhetett az a miseruha, melyet koronázási palástként ismerünk, és ami a magyar királyok legrégebbi koronázási jelvénye.

… ünnepnapja noveber 5-e?

A hagyomány szerint Székesfehérváron, a koronázó városban született, és egészen biztos, hogy itt temették el.

… mi köze Amerika nevének az Imre névhez? 

Amerigo (latin Emericus, vagyis az Imre olasz megfelelője) Vespucci olasz kereskedő, felfedező keresztneve után nevezték el a földrészt 1507-ben Amerikának.

… minek a védőszentje, és mi a jelképe? 

Szent Imre  az ifjúság védőszentje.

Minden keresztény szentnek van egy jelképe (szimbóluma), ami hozzá kapcsolható, s általa felismerhető azokon a képeken, ábrázolásokon, melyeken ő szerepel. Ilyen szimbólum Szent Imre esetében a liliom a szépség, a fiatalság, illetve a kard, a lovagiasság jelképe.

… nem ő az egyedüli történelmi személy, akit vadkan ölt meg? 

Hozzá hasonlóan vadkan ölte meg Zrínyi Miklós (1620–1664) költő-hadvezért is.

… több magyar település viseli a nevét? 

Tiszaszentimre (Jász-Nagykun-Szolnok megye); Szentimrefalva (Veszprém megye); Mátraszentimre (Heves megye); Hegyközszentimre (Bihar vármegye); Csíkszentimre (Csík vármegye); Marosszentimre (Alsó-Fehér vármegye).

Budapesten:Pestszentimre önálló nagyközség volt. 1950-től Pestszentlőrinccel összevonva Budapest 18. kerületének része.

Budapest 11. kerületét 1934-től Szent Imre Városnak nevezték. Érdekesség, hogy ide tartozik a Gellérthegy egy része is.

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.