Somogyi László

SOMOGYI LÁSZLÓ

(Dobóruszka, 1912 – Budapest, 1993) katolikus pap

1935-ben szentelték katolikus pappá. 1940-ben került a Szent László templomba, a pestszentlőrinci Állami lakótelepre. Nyugdíjazásáig ebben a templomban szolgált. Az Állami lakótelep a mostani Havanna-lakótelep helyén volt. A telepen sokan nagy szegénységben éltek.  „Laci bácsit” mindenki tisztelte és szerette. Bármikor fordulhattak hozzá hívei. Mindig mosolygott, számtalan embernek segített jó szóval, sokszor pénzzel is.

Amikor az Állami lakótelepet lebontották, nagy szerepe volt abban, hogy a két  templom: a katolikus és az unitárius megmenekült. Ma is áll mindkettő a Havanna-lakótelepen. Az új lakók között is hamar elterjedt Laci bácsi híre. Ő lett kerületünk első díszpolgára 1990-ben. 2008-ban avatták a szobrát, amelyen mindig van friss virág. A Szent László templomban emlékszobát alakítottak ki tiszteletére.

TUDTAD-E, HOGY…

… az Állami-lakótelepet 1921-26 között alakították ki a pestszentlőrinci lőszergyár elkerített területén?

A lakótelepen, a kertes, vízvezetékkel, konyhával, vécével felszerelt lakásokban olyan magyar menekültek találtak otthonra, akiknek az 1920-as trianoni döntés miatt (Magyarország 2/3-a más államok területe lett) el kellett hagyniuk otthonukat, szülőföldjüket. A legtöbbjük kénytelen volt vasúti tehervagonban élni hónapokat a családjával, mielőtt a telepre költöztek. Így írt erről Dr. Wimmerth Béla, Pestszentlőrinc első plébánosa: „ ….Most tolnak be a vágányokra még 500 vagont-tele menekültekkel. Szegények, mikor nyerhetnek elhelyezést? A telet bizonyára még a hideg vagonokban töltik.” A lakótelep külön világnak számított Pestszentlőrincen, s nemcsak azért, mert fallal volt körül kerítve, és este csak a kapuőr tudtával lehetett bejutni. Saját iskolája, templomai, kultúrháza, futball-, tenisz- és jégpályája volt.

… az Állami-lakótelep helyén az 1970-es évek második felétől kezdték el építeni a Havanna lakótelep házait?

 Az 1978-ban, a Kubában tartott Világifjúsági Találkozó (VIT) tiszteletére nevezték el az első utcát, majd az időközben felépült lakótelepet a kubai főváros után Havannának. A területen összesen 6020 lakás épült.

… Somogyi Lászlóról, „Laci bácsiról” számos kedves történet keringett a lakótelepen?

Simongáti György így emlékezik rá: „ A Havannatelepre 1982-ben kerültem a családommal. Mielőtt ideköltöztünk, eljöttem előre tájékozódni, hogy mit merre találok. Iskolát, óvodát, templomot, közértet kerestem. Eközben jutottam el a templomhoz, amit zárva találtam. Ahogy nézelődtem, egyszer csak megjelent egy kék köpenyes bácsi, akit templomszolgának néztem. Beszélgetni kezdtünk: – Tessék mondani, hogy lehet ebbe a templomba bejutni? – Szólsz annak, fiacskám, aki be tud engedni – kaptam rá a választ. – A bácsi mit csinál itt a templom körül? Gereblyézik, vagy az irodában tevékenykedik? – Én teszem rendbe a templom környékét – volt a válasz. Még mindig halvány fogalmam se volt, hogy ki lehet ő, aztán jó félóra múltán ismét csak szóba hoztam: – Tessék, mondani,a bácsi kicsoda? – Én vagyok a Laci bácsi- mondta. – Laci bácsi, szeretnék a plébánossal beszélni – folytattam. – Fiacskám! Te már egy órája a plébánossal beszélsz! – mosolygott rám.” 

… az Unitárius Egyház az egyetlen magyar alapítású történelmi egyház? 

A 16. században alakult ki Erdélyben. A reformáció idején született meg a református, evangélikus egyházhoz hasonlóan. Hívei Jézus Krisztust embernek, Isten legkiválóbb fiának és tanítómesterüknek tekintik. Híres unitárius Bartók Béla zeneszerző.

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.