2022. évi munkaterv

2022-ben a Települési Értéktár Bizottság az alábbi feladatok megvalósítását tervezi:

 1. Településünk fejlődésének egyik elindítója, Lónyay Menyhért 1822. január 6-án született. Születésének 200. évfordulója tiszteletére a Tomory Lajos Múzeum kiadványt készít az általa és felesége, Kappel Emília által alapított Lónyaytelep történetéről. A múzeum munkatársa, Pápai Tamás által írt kötet szerkesztését és sajtó alá rendezését a Települési Értéktár Bizottság tavalyi költségvetéséből támogatta. A nyomdaköltséget az idei év költségvetéséből kívánjuk fedezni.
 2. Az értéktár bizottság tagjai úgy látják, hogy a gyermekkorát Pestszentlőrincen töltő Kondor Béla műveit bemutató Kondor Galéria létrehozásával országosan számon tartott, kerületünk nagyságához és hírnevéhez méltó kulturális érték teremtődne, ezért minden lehetséges eszközzel támogatja annak mielőbbi megnyitását. A felújításhoz szükséges anyagi források megszerzéséhez különböző pályázatokon való részvétellel kívánunk hozzájárulni.
 3. Továbbra is segítjük a kerületi önkormányzat és az Magyar Művészeti Akadémia támogatásával kialakított Nemcsics Emlékház és Színország Galéria időszaki kiállításainak megrendezését. A vírushelyzet okozta nehézségek ellenére ebben az évben is neves kortárs képzőművészek bemutatására kerül sor. Az emlékház az év első és második felében 2-2 időszaki kiállítást kíván rendezni Ürmös Péter és Koppány Attila, ill. Erdei Éva és Konok Tamás-Fajó János műveiből. Az őszi kiállításokhoz a Tomory Lajos Múzeum közreműködésével idén is kérni fogjuk a Magyar Művészeti Akadémia támogatását.
 4. A Nemcsics családdal egyeztetve szorgalmazzuk Nemcsics Antal életművének rendszerezését, tudományos igényű feldolgozását és megjelentetését, azaz egy teljes életmű-katalógus létrehozását. Ehhez minden pályázati lehetőséget kihasználunk.
 5. őszén a Tomory Lajos Múzeum kertjében felavattuk Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közéleti Panteonját, melynek első emléktábláin kerületünk 20, már elhunyt díszpolgárának nevét örökítettük meg. 2022-ben fontos feladatunknak tekintjük a panteon környezetének folyamatos szépítését.
 6. A kerület lakosait nyilvános felhívásban arra kértük, hogy tegyenek hitelesen alátámasztott javaslatokat olyan elhunyt helyi személyiségekre, akiknek nevét megörökítésre méltónak tartják. A javaslatokból a bizottság által 2022. március 16-ig kiválasztott 5 fő neve ünnepélyes keretek között felkerül a panteon falára.
 7. Az elhunyt 20 díszpolgár és a 2022. évben kiválasztott 5 kiemelkedő kerületi személyiség emlékére tablókiállítást hozunk létre.
 8. Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi általános iskolások külső helyszínen való szereplését, a 2021-22-es tanévben végre felavathatjuk az első erzsébettelepi iskola emléktábláját is. A bizottság támogatja a Kond utcai és a Vajk-sziget Általános Iskolát összekapcsoló emlékhely létrehozását, illetve további javaslatokat vár a település életében fontos szerepet játszó épületeken emléktáblák elhelyezésére.
 9. Elkészült Tunyogi István színész-rendező emléktáblája is, melyet a Lőrinci Színpadnak helyet adó Rózsa Művelődési Házban helyezünk el. Az emléktábla avatására 2022. első negyedévében kerül sor.
 10. Az idei évben is tervezzük az Urbitális majális programsorozatban való részvételt. A hagyományos muzeális eseményeken túl 2022-ben protestáns templomaink és/vagy a jubiláló Malév I. terminálja, esetleg a Lőrinci Hengermű meglátogatását tervezzük. A Tomory Lajos Múzeum támogatásával a település múltjával foglalkozó helyi civil közösségek is bemutathatják tevékenységüket a kerület lakóinak.
 11. Hagyományos szeptemberi Kulturális Örökségnapi sétánk során az idei évben a Lónyaytelep múltját, illetve a Herrich-Kiss villa tavaly helyi védelmet kapott borospincéjét kívánjuk megismertetni az érdeklődőkkel.
 12. Az örökségnapi sétához kapcsolódóan a Pavilon Galériában a 200 éve született Lónyay Menyhért életét bemutató tablókiállítást tervezünk.
 13. A vírushelyzet javulása után a Tomory Lajos Múzeumban április-május és/vagy október-november hónapban személyes találkozót szervezünk kerületünk díszpolgáraival, Pro Urbe díjasaival. A kerület érdekében végzett szerteágazó munkáról folytatott beszélgetésről hangfelvétel készül.
 14. Fontosnak tartjuk egy széleskörű, összehangolt tevékenységet folytató kerületi helytörténeti közösség létrehozását online felületen és valós térben is.
 15. A Települési Értéktár Bizottság vállalja a Tomory Lajos Múzeum új honlapján kialakított önálló értéktári és Nemcsics emlékházi felület kezelését.
 16. A Települési Értéktár Bizottság javaslatokkal segíti és véleményezi a Tomory Lajos Múzeum 2022-2025 közötti stratégiai tervét.
 17. A Települési Értéktár Bizottság tagjai nyitottak a kerületben élő magángyűjtőkkel való együttműködésre. Ennek lehetséges formáit vizsgáljuk.
 18. Korábban már többször jeleztük, és az előrelépés reményében megismételjük, mennyire fontos lenne a Szent Lőrinc (Grassalkovich) kápolna és a hozzá vezető sétány megvilágítása.
 19. Megkezdtük az egyeztetést a Béke téri ’56-os emlékhely frissítése és egy QR-kódos ismertető tábla kihelyezése ügyében, illetve az ’56-os retorziók következtében elhunyt dr. Balogh György nevének a Pestszentlőrinci temetőben lévő emléktáblán való megjelenítése érdekében.
 20. A kerület lakóinak jobb tájékoztatása érdekében a személyekről elnevezett kerületi utcák névtábláit QR-kóddal kívánjuk ellátni, ennek engedélyeztetése ügyében kéréssel fordultunk a Főpolgármesteri Hivatal Koordinációért, Vagyongazdálkodásértés Humán Területért Felelős Aljegyző Irodájához.

  Budapest, 2022. január 17.
  Frank Gabriella, elnök


Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.