Mi történt az emlékházban 2021-ben?

Török Ferenc kiállítása

A Nemcsics Emlékház – Színország Galéria a család és a XVIII. kerületi önkormányzat megállapodása alapján, a Tomory Lajos Múzeum szakmai irányításával és közreműködésével 2020-ban vált látogathatóvá. A tavalyi évben az MMA-tól kapott támogatás segítségével alakítottuk ki a kiállítóteret, és nyitottuk meg – kifejezetten jó fogadtatásra találva – a Nemcsics-Prokop, majd a Csáji kiállítást.

Az idei évben újra pályáztunk 2 nyári-őszi kiállítással Török Ferenc építész és Nemcsicsné Takács Magdolna festőművész alkotásainak változatos eszközökkel történő bemutatására. A „Nemcsics Antal és alkotótársai munkásságának bemutatása” című pályázatunkkal elnyert 1.000.000 Ft-ból biztosítani tudtuk a kiállítótér frissítését és mintegy 12 m2-rel történő bővítését a galérián, új kiállítási paravánok és posztamensek készítését, Nemcsicsné Takács Magdolna képeinek keretezését, illetve legfőképpen a Török és a Takács kiállítás katalógusának létrehozását.

2021-ben a pandémia újabb hullámai és a veszélyhelyzet miatti (oltatlanokat és iskolai csoportokat érintő) korlátozások ellenére Nemcsics Antal állandó kiállítása mellett 5 időszaki kiállítást tekinthetett meg a mintegy 390 résztvevő az egész évben minden szerdán és szombaton, illetve igény szerint más napokon is nyitva tartó emlékházban. A 2021. március 21-i International Colour Day-hez kapcsolódva a pandémia ellenére sikeresen mutattuk be Mengyán András és Serényi H. Zsigmond műveit. A megnyitón készült videók és a kiállítás katalógusa elérhető különböző ismert online felületeken is (pl. http://www.muzeum18ker.hu; https://mediaklikk.hu/kulturalis-hirado-videok/video/2021/03/17/m5-hirado-2021-marcius-17/; http://www.tovabb18.hu/virtualis-kiallitas-megnyito-a-nemcsics-emlekhazban/ stb.). Második kiállításunk 2021. májusban a XVIII. kerülethez sok szálon kötődő Szende Árpád építészi tevékenységének bemutatása volt. Vele személyesen is találkozhattak az emlékházban a kerületi értéktár bizottság tagjai és az érdeklődők 2021. június 2-án egy majd 3 órás beszélgetésen. A harmadik, júniusban nyílt, hiánypótló időszaki kiállítást Nemcsics Antalon kívül két országszerte ismert, de ritkán látható művész, Miskei László és Tilless Béla munkáinak szenteltük. Mindhárom kiállításhoz kiadvány készült, amely tartalmazza a megnyitókon elhangzott méltató beszédeket, illetve ízelítőt ad a kiváló művészek alkotásaiból.

A 2021. évi pályázat megvalósítása – mintegy beharangozóként az őszi szezon megnyitásához – a Miskei-Tilless kiállítás finisszázsával kezdődött. 2021. szeptember 6-án Varga László és ifjabb Miskei László, a Zeneakadémia tanárai adtak bravúros koncertet híres zeneszerzők kevésbé ismert darabjaiból.

Az első őszi – az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és a Kulturális Örökség Napjai idejére tervezett, rendkívül nagy odafigyeléssel és sok munkával előkészített és – 2021. szeptember 9-én megnyitott kiállításunk a templomépítő Török Ferenc életművét mutatta be. Az Ybl- és Kossuth-díjas építész sok évtizedes munkáját hatalmas tablókon és látványos maketteken követhették nyomon a látogatók. Török Ferenc betegsége miatt nem tudott eljönni a megnyitóra, és másnap, 2021. szeptember 10-én meghalt. A váratlan tragédia miatt azonnal szervezni kezdtünk egy kerekasztal-beszélgetést (és az MMA külön támogatásával egy emlékkötet kiadását). A beszélgetésről készült igényes 26 perces videófelvételt a kiállításainkhoz kapcsolódó többi anyaggal együtt a Tomory Lajos Múzeumban megtalálhatják az érdeklődők.

Török Ferenc halála miatt (a pandémia erősödése ellenére) megnövekedett az érdeklődés, ami elsősorban a nyitvatartási időn kívüli látogatások számát emelte. A látogatók egészségének védelmében a szűk terek miatt az előírások betartása mellett a házban 10 embernél többen egyszerre nem tartózkodhattak. Ezért a család és az emlékház a kiállítás meghosszabbításáról döntött, és egy zárókoncertet is tervezett. Utóbbit, sajnos, betegség miatt a felkért kórus tagjai még a tervezés fázisában lemondták. Az iskolák kérésére a tervezett múzeumpedagógiai foglalkozásokat is elhalasztottuk. Szerencsére a katalógus 200 darabos példányszáma elegendő volt az igények kielégítésére. A Török kiállítás 2021. szeptember 9-től november 14-ig tartott nyitva.

Fentiek miatt a Nemcsicsné Takács Magdolna sokszínű életművéből összeállított reprezentatív kiállítás megnyitását az eredeti október 20. helyett november 17-ére ütemeztük át. A férje árnyékában élő, őt templomdíszítő munkáiban is segítő és rajztanárként is dolgozó, emellett valóban egyedi kifejező eszközöket használó és igazán termékeny művésznek 40-nél is több festménye és számos más munkája került most reflektorfénybe. A hatalmas műteremben a legkorábbi alkotásai, a galérián az egyházi munkák, a folyosón a grafikák, a kiállítótérben a nagyobb festmények kaptak helyet, köztük a – pápai Esterházy kastélyban őrzött – híres Bruegel másolat, melyet Takács Magdolna 1955 és 1958 között eredeti reneszánsz technikával készített. A családtagok jelenlétében tartott, valóban ünnepélyes, ugyanakkor nagyon jó hangulatú, kötetlen megnyitóról a helyi sajtó is beszámolt, a kerületi tv pedig felvételt készített.

Takács Magdolna kiállításához kapcsolódóan az advent időszakára a pályázatban több múzeumpedagógiai foglalkozást terveztünk, ezek programját összeállítottuk, az adventi makettépítéshez, színkísérletezéshez, kirakókészítéshez szükséges anyagokat beszereztük. A foglalkozásokat azonban év végéig már nem tudjuk megtartani, mert november-december hónapban az iskolák külső helyszínekre nem vihetik diákjaikat. Ezért a kiállítást 2022. február végéig, szükség esetén tovább is meghosszabbítjuk.

Ebben az évben az utolsó rendezvényünk a kerületi Sonore kamarakórus fellépése volt. 2021. november 23-án a Nemcsics Emlékház kiállítótermében a kórus Takács Magdolna festőművész emlékére reneszánsz kori (Pitoni, Hassler, Certon, Lassus) és XX. századi magyar kórusműveket szólaltatott meg. Az énekszámok között Mohai Tibor György karnagy mesélt a művekről, a művészetek találkozásáról.

A Nemcsics Emlékház idei programjait, a pályázatban vállalt feladatok elvégzését Nemcsics Antal örökösei, Nemcsics Ákos és Nemcsics Csongor, illetve a Tomory Lajos Múzeum vezetője, Heilauf Zsuzsanna és a Települési Értéktár Bizottság elnöke, Frank Gabriella menedzselte. A pályázatban vállalt feladatokat egy kivétellel teljes mértékben teljesíteni tudtuk: a múzeumpedagógiai foglalkozásokat a pandémia újabb hullámát követő, őszi közoktatási szigorítások miatt a jövő évre kellett halasztanunk.

A nyilvánossággal kapcsolatos vállalásaink szintén maradéktalanul megvalósultak: rendezvényeinkről minden partnerünknek és a sajtónak tájékoztatókat, híranyagokat küldtünk; a Tomory Lajos Múzeum honlapján és Facebook oldalán rendszeresen hírt adtunk az eseményekről, felvételeket, sajtóbeszámolókat jelentettünk meg. Összegző beszámolónkat szintén nyilvánosságra fogjuk hozni.

A kiállítások megvalósítása során – az MMA támogatásából fizetett, az elszámolási összesítőben részletezett kiadásokon túl – jelentős szellemi és anyagi terhet vállaltak a Nemcsics család tagjai, a Tomory Lajos Múzeum munkatársai és a Települési Értéktár Bizottság tagjai is. A műalkotások szállítását részben a család, részben a Városgazda vállalta. A tablók és feliratok készítését, az események képi rögzítését és részben a kiállításépítést is a múzeum munkatársai végezték. Ahogyan a sikeres megnyitókhoz és a járványügyi szabályok betartásához is a múzeum munkatársai biztosították a technikai feltételeket, illetve a meghívók elkészítése mellett gondoskodtak a helyi sajtóban és a közösségi portálokon (mtva.hu, bp18.hu, museum.hu, mma.hu, muzeum@muzeum18ker.hu) való előzetes és utólagos megjelenésről is. A feliratok, táblák anyagszükségletét is a múzeum biztosította.

A család és a múzeum munkatársai által végzett munka részletezése:

Nyitvatartási időben és azon kívül tárlatvezetés és ügyelet550 óra
Kiállító tér bővítése a galérián, padlókészítés230 óra
Festés, paravánok, posztamensek készítése190 óra
Régi kiállítások lebontása, új kiállítások felépítése160 óra
Anyagbeszerzés, szállítás, kiadványszerkesztés 80 óra
Összesen 1210 óra

A családnak a befektetett munkán kívül közvetlen kiadásai is voltak. 137.000 Ft-ot költöttek rezsire, 10.000 Ft-ot tisztító szerekre, 21.000 Ft-ot vendéglátásra.

Már tavalyi beszámolónkban is hangsúlyoztuk, hogy „Nemcsics Antal lakóházának kulturális célra való átengedése nagylelkű gesztus és jelentős hozzájárulás a budapesti képzőművészeti kínálat bővítéséhez. A lenyűgöző méretű műterem, a hatalmas értéket megtestesítő állandó kiállítás és az ismert művészek fontos alkotásait bemutató időszaki kiállítások nagy sikert arattak mind a szakemberek, mind a laikus látogatók körében.” Idei két kiállításunk is országos jelentőségű volt. Az elsőnek Török Ferenc halála adott szomorú aktualitást, a második a maga nemében hiánypótló volt, hiszen egy méltatlanul háttérbe szorult művész munkáinak megismertetésére vállalkozott.

Mindkét kiállításhoz készült katalógus, melyeket az MMA-nak is megküldtünk. A gondosan összeállított, az életút állomásait nyomon követő, szép kivitelezésű kiadványokban hozzáértő méltatásokkal találkozhatnak az olvasók a két valóban látványos időszaki kiállítás alkotóinak, Török Ferenc akadémikusnak és Nemcsics Antalné Takács Magdolna képzőművésznek szerteágazó tevékenységéről.

Az alábbiakban közöljük a 2 kiállítással kapcsolatos hírek, katalógusok, videók internetes elérhetőségeit:

http://oroksegnapok.gov.hu/rendezveny/967https://www.ars-sacra.hu/prgprint.php?prg=8
https://memmdk.hu/cikkek/hirek/in-memoriam-torok-ferenc-1936-2021
http://www.museum.hu/program/56410/Kerekasztal-beszelgetest_Torok_Ferenc_Kossuth-dijas_epitesz_tiszteleterehttps://www.mma.hu/rendezvenyek/-/content/10180/1/2021-oktober-22-%7C-17-00-%E2%80%93-kerekasztal-beszelgetes-torok-ferenc-epitesz-emlekere
https://youtu.be/8uOZdJcjc-Y – 38H_Török Ferenc_Kiállítása_FL.mp4
https://anyflip.com/ymkwt/nyzs/basic (e-book Török katalógus)
https://youtu.be/o2l9IQg1eFs– 46H_Torok_Ferenc_szakralis_terek_kerekasztal_v2.mp4
https://www.tomorylajos-muzeum.hu/nemcsics-emlekhaz/
https://www.facebook.com/petrovailaszlo/posts/4310257959030003/

Nemcsicsné Takács Magdolna kiállítása és a Sonore koncert

http://www.festeszetnapja.hu/event/nemcsicsne-takacs-magdolna-festomuvesz-emlekkiallitasa-2/
https://youtu.be/5XEbfE7MLn4 – 48H_NnéTakácsMagdolna _kiállítás_FL.mp4
https://online.fliphtml5.com/pweuq/znrt/ – (e-book Takács katalógus)
– Sonore koncert: https://youtu.be/7hJBGJmIqxEhttps://youtu.be/o_25dS6qG2I https://youtu.be/qVKHq5H17jchttps://youtu.be/hr-49GOxqHkhttps://youtu.be/xL2sYJ7qboY

A második éve tartó nehézségek ellenére ebben az évben folyamatos nyitvatartás mellett sikerült megvalósítanunk az emlékház bővítését és a kiállításra kerülő személyes tárgyak, anyagok frissítését. Sajnos, a nagyobb létszámú felnőtt és iskolai csoportok fogadására továbbra is várnunk kell. De nem adjuk fel a reményt. A látogatószám növelése érdekében a kerületi sajtóban és a Tomory Lajos Múzeum oldalán (https://www.facebook.com/page/190599874387551/search?q=nemcsics) való megjelenésen kívül készítettünk egy térképes emlékház-ismertetőt a museum.hu oldalra (http://www.museum.hu/muzeum/3437/Nemcsics_Emlekhaz_-_Szinorszag_Galeria), illetve továbbra is tervezzük a kerületi és fővárosi intézményekkel, egyesületekkel való együttműködés szorosabbá tételét.

Egyúttal köszönetet mondunk mindenkinek, aki hozzájárult elképzeléseink megvalósításához. Külön köszönettel tartozunk az MMA támogatásáért, ami nélkül nem tudtunk volna ilyen színvonalú időszaki kiállításokat létrehozni.

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.