Háztörténetek – A pestszentlőrinci Szerján-ház (Városház u. 6.)

Szerján Miksa háza Pusztaszentlőrincen, 1908 körül (Tomory Lajos Múzeum)

1906-ban az addig egy tulajdonban lévő, mai Kossuth Lajos u. 78–80. alatt lévő telket három részre osztották, létrehozták a mai Városház utca 4-es számú telket, a Kossuth Lajos utca 80-at, illetve a sarkon a mai Városház utca 6., illetve Kossuth Lajos utca 78. számú telket, melyet kicsit kibővítettek a 80-as szám rovására. A 250 négyszögöles (912 négyzetméteres) Kossuth Lajos u. 78-at Szerján Miksa konstantinápolyi születésű, örmény származású kereskedő vásárolta meg 1906. augusztus 18-án 2625 koronáért,[1] és még a hónap folyamán felépíttette Már Ferenc kispesti kőművessel a sarokházát, melybe Kispestről családjával együtt költözött, és megnyitotta fűszer- és vegyeskereskedését. Jó forgalma volt, megszerzett minden engedélyt, dohányt, italt és bélyeget is árult. Azonban már 1910 augusztusában külföldre utazás miatt sürgősen eladásra kínálta – igaz ekkor már azt írta, hogy 10 éve működteti üzletét, ami egyrészt igaz is volt, hiszen már a század elején szatócs volt, de nem itt, hanem Kispesten lakott.[2]

Szerján 1911. március 6-án már 20.000 koronáért adhatta el a házat Ferenczi Ernő sári lakosnak, és feleségének, Steiner Laurának. Az üzletet és a lakást pedig hamarosan kibérelte Sterk József, aki a szatócsboltot tovább üzemeltette. 1922 februárjában ellentét kerekedett a bérlő és a tulajdonos között, ugyanis Ferenczi le akarta bontatni a Herrich (ma Városház) utcai oldalon lévő fészert, hogy oda egy kétszobás lakást építhessen konyhával, kamrával, padlással. Sterk tiltakozott, ugyanis a fészert raktározásra használta, itt tárolta a vegyeskereskedésben értékesített tűzifát, szenet, petróleumot. A bérlő 1922. március 16-án még az alispánhoz is folyamodott: „érdekelt fél vagyok, mert azt az ingatlant, amely építtető tulajdonát képezi és amelyet írásbeli szerződés alapján haszonbérlek, haszonbérleti jogon korlátlanul én használom. Ezen beltelken egy vegyes kereskedés céljára szolgáló üzlethelyiség van saját lakásommal kapcsolatosan és az a nyitott félszer, amelyet építtető lebontani szándékozik és amelyre az engedélyt meg is kapta, a bérlethez tartozik, ebben a félszerben tartom én állandóan a tüzifát, szenet és egyéb vegyeskereskedéshez tartozó árucikkeket, amelyeken elhelyezéséről lebontás esetén nem tudok gondoskodni”[3]. Ezt a kérelmet azonban a felettes hatóság még aznap elutasította. Sterk áprilisban a bontáshoz hozzákezdő ifj. Boroska Mihályt is megakadályozta a munkában. Miután Ferenczi javasolta, hogy Sterk József a fát a pincében tárolja, az autóját is saját házában helyezze el, és rendőrrel fenyegetőzött, Sterk májusban lemondott a további ellenállásról. Így végül Boroska Mihály által megépült az a kétszobás ház a saroképület telkén, mely ma is áll a Városház utca 4. mellett, a telekhatáron.[4]

1927-ben Sterk József felépítette saját üzletét az utca túloldalán, Ferenczi pedig átalakíttatta az épületet és az üzletet, azonban úgy látszik, tartósan már nem sikerült kiadnia az ingatlant, ugyanis 1928 februárjában és 1930 áprilisában is bérlőt kerestek rá.[5]

1933-ban Ferenczi Ernő elhunyt, részesedését gyermekei, négy fia és három lánya örökölte. Az örökösök 1936. április 7-én eladták a házat 11.000 pengőért Kovjanics Pál budapesti szabónak és feleségének, Bokor Emmának. Ők is küszködtek a kiadással, 1938 áprilisában már bormérésnek is kínálták. Végül 1939 februárjától a Pestvidéki Élet szerkesztőségének pestszentlőrinci részlege bérelte az épületet. Ugyancsak 1939-ben három család élt itt, míg 1950-ben nyolc választópolgár lakott ezen a címen, köztük Kovjanics Pál kereskedő és felesége. Hiába költöztek azonban a háború után a belvárosból pestszentlőrinci saját tulajdonú házukba, azt 1952-ben így is államosították.[6]

Az üzlet továbbra is üzemelt, és egészen 2018 nyári-őszi átalakításáig élelmiszer-kereskedés működött benne. 2021-ben a Krisztina szépségszalon található itt.

Pápai Tamás László

Tomory Lajos Múzeum

2019. július 13. – 2021. november 20.


[1] BFL XV.37.d 150802 hrsz.

[2] Pesti Hírlap, 1910. november 20. 57. o. és 1910. december 11. 27. o. (arcanum.hu)

[3] BFL 401.b 113. doboz, Ferenczi Ernő

[4] Uo.

[5] Pesti Hírlap, 1928. február 19. 30. o. és Pesti Napló, 1930. április 6. 63. o. (arcanum.hu)

[6] Friss Újság, 1938. április 14. 10. o. és Magyar Sajtó Évkönyve 1939. 221. o. (arcanum.hu), Választási jegyzékek 1939 (PML), 1950 (BFL)

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.