Háztörténetek – Központi Műhely (Bajcsy-Zsilinszky utca 83.)

A Bajcsy-Zsilinszky utca 83. alatt Hajdu József 1941–42-ben Hlavay Kálmánnal építtette fel lakóházát és emeletes műhelyét. 1945. július 7-én megkezdte a szövőterem átalakítását, majd eladta az ingatlant Demény Gyula szövőmesternek. A kispesti Demény család[1] és a Kiss család[2] 1945. július 31-én megalakította a „PAX” Textilbeszerző, Termelő és Értékesítő Szövetkezetet.[3] Tárgya: „Mindennemű szálasanyag előállítása, fonása, cérnázása, csévélése; szövése, kötszövése, festése és kikészítése; konfekcionálása és nagy és kiskereskedők részére való forgalomba hozatala”.[4]

A cím a közlönyben tévesen jelent meg, későbbi számban javították. (Forrás: ADT/Magyar Közlöny, 1945. július 27.)

Felelős üzemvezető Demény Gyula volt, a legnagyobb részesedéssel Kiss Ernő vállalati igazgató rendelkezett. 1947 nyarán a szövetkezet Pax Textil és Selyemszövő Kft.-vé alakult. 1948-ban, mint a legkisebb textilüzem tartotta tervünnepélyét. 1950-ben az ingatlant államközi egyezmény keretében államosították, kezelője Budapest Főváros Tanácsa lett.[5] Ezt követően a Bajcsy-Zsilinszky utcai általános iskola napközije és egy tanterme működött az épületekben. Az 1980-as évek elején a Helytörténeti Gyűjtemény is itt talált ideiglenes otthonra. 1984-től 1993-ig az Oktatási Intézmények Központi Műhely – mely az iskolákban folyó technika tantárgy oktatásához nyújtott segítséget – költözött ide a Kassa utcai iskola alagsorából.[6] Később az önkormányzat az ingatlant bérbe, majd magántulajdonba adta.

Pápai Tamás László

Tomory Lajos Múzeum

2023. augusztus-szeptember


[1] Demény Gábor, a kispesti Hungaria Jaquard szövőgyár művezetőjének gyermekei: Demény Ferenc (1907–1987) banki hivatalnok, vállalkozó, Demény Gyula (1904) szövőmester, szövetkezeti felelős üzletvezető és felesége, Schmidt Irma háztartásbeli (1908).

[2] A Brassó megyei Hosszúfaluból származó Kiss Árpád (1877–1949) nyugalmazott rendőrfőtanácsos és gyermekei: dr. Kiss Árpád (1907) gimnáziumi tanár, Kiss Sándor rendőr százados, Kiss Endre magánalkalmazott, Jung Aladárné Kiss Erzsébet (1905) háztartásbeli, Kiss Ernő (1916) vállalati igazgató és felesége, Győrfi Margit női szabó (1919)

[3] Magyar Közlöny, 1945. július 27. 6. o. és 1945. július 28. 6. o., Központi Értesítő, 1946. 42. sz. 965. o.

A pestszentlőrinci iparlajstromban a bejelentés napja 1946. november 6., iparigazolvány kelte 1947. február 5: gépi szövőipar gyárszerű gyakorlása. A szövetkezet hivatalosan 1948. december 6-án szűnt meg.

[4] BFL VII. 171. a. 1947. 1014

[5] BFL XV. 37. d. 158988. hrsz.

[6] Séták a XVIII. kerületben. Szerk: Fekete Ferencné. Budapest, 1986. 42. o.

A Központi Műhely 1993 végével a Kondor I. (ma Csontváry Kosztka Tivadar) Általános Iskola épületébe költözött. Az épület jelenleg magántulajdon.

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.