Egyház- és gyártörténeti konferencia a XVIII. kerületben

A Tomory Lajos Múzeum a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2022 őszén nagyszabású konferenciasorozatot rendezett. A Hétköznapok és ünnepek – Egyházi és gyári közösségek a XVIII. kerületben című programsorozatunk első rendezvényét október 24-én tartottuk meg a Herrich-Kiss villa nemrég megújult díszes verandáján. A többórás egyháztörténeti konferencia első részében az egyházi közösségek vezetőinek és az egyházi iskolák diákjainak előadását hallhattuk. A szünetet követően a tudományosságé volt a főszerep.

Az előadók – jobbára maguk is lelkészek, plébánosok, és egyszerre tudományos fokozattal rendelkező oktatók – olyan kiemelkedő elődeikről meséltek, akik maguk is alakítói és krónikásai voltak a helyi történelemnek. Előadás szólt a száz éves evangélikus és unitárius helyi közösségek mellett többek között a Pestszentlőrinc krónikásának tekinthető Wimmerth Béla pápai prelátusról, aki negyven éven át vezette mindenre kiterjedő mesélőkedvvel plébániája Historia Domusát, és Pestszentimre első bírájáról, Békéssy Sándorról, aki húsz évig volt a község baptista lelkésze is. A program keretében megemlékeztünk Téglás Tivadarról, az idén elhunyt helytörténészről is.

Háló Gyula Békéssy Sándorról beszélt

Tágabb kontextusba helyeztük a helyi történelmet a következő alkalommal, amikor az egyházak után a gyári közösségek múltja került sorra. November 18-án – a Budapest150 programsorozat első XVIII. kerületi rendezvényére – a Tomory Lajos Múzeum történészei mellett több kutatóhelyről, múzeumból érkeztek előadók, hogy a konferencia keretében a dualizmus, a két világháború közötti időszak, és a szocializmus éveinek magyarországi és budapesti tendenciáiba ágyazva ismertessék meg a közönséget a pestszentlőrinci gyárak múltjával.

A Lipták-gyári helikopter-kísérletekről Hegedűs Ernő tartott előadást

A kispesti és szentlőrinci gyáripar kezdetei mellett hallhattunk az 1960-as évek iparpolitikájának helyi eredményeiről, valamint átfogó vagy részletekbe menő képet kaphattunk a XVIII. kerület nagyobb üzemeinek (Lőrinci Téglagyár, Lipták-gyár, Kistext, Budapesti Kőolajipari Gépgyár, Lőrinci Fonó) történetéről, és a gyártelepek mai helyzetéről is. Ez alkalommal a helyi ipartörténet-írás egyik elindítóját, a 92 éves Torma Imrét köszöntöttük.

A programsorozatot a jövő évben a két témát körüljáró kiállítással és az egykori gyári közösségek találkozóival folytatjuk. A konferenciákon elhangzott előadások felvétele elérhető a www.bp18ker.hu oldalon.

Heilauf Zsuzsanna

Tomory Lajos Múzeum

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.