A pestszentlőrinci Állami Lakótelep létrehozásának 100. évfordulójára állított Kopjafa avatójára

A pestszentlőrinci Állami lakótelep
100 éve született meg minden parlamenti politikai erő egyetértésével az a törvény, amely alapján létrehozták a Havanna-lakótelep elődjét, a pestszentlőrinci Állami lakótelepet. Az Állami lakótelep volt a két világháború között Magyarország legnagyobb szociális bérlakás beruházása, amely elsősorban a trianoni menekültek lakhatási problémáit volt hivatott megoldani a főváros szomszédságában.

1916-ban Magyar Lőszergyár infrastruktúrája, jó állapotú téglaépületei, nagy területe alkalmasak voltak arra, hogy a meglévő épületek átalakításával és újak emelésével gyorsan és jó minőségű bérlakásokat biztosítsanak több ezer ember számára. A lakótelep viszonylag nagy alapterületű, egy és két szobás, konyhás, vécés, kertes bérlakásai 1921 és 1927 között épültek fel. A közel 1400 lakásba 6-8000 ember költözött. Pestszentlőrinc összlakossága 1920 elején 12 000 fő volt (még a lakótelep nélkül), így a lakótelep közel egyharmadával emelte a lakosságszámot, és hozzájárult ahhoz, hogy Pestszentlőrinc 1936-ban városi rangot kapjon. A lakótelep szolgáltatásai és közintézmény ellátottsága, a lakások felszereltsége a Pestszentlőrinci átlagnál jobb volt. A telepből, amelyet az 1970-es években bontottak le, a katolikus és az unitárius templom, részben az egykori fasorok maradtak fent.


A pestszentlőrinci Állami lakótelep emlékhelye, kopjafa
A kopjafa az egykori Állami lakótelep kapuja elé, a Baross utca/Margó Tivadar utca körforgalma melletti kis térre került és június 4-én, reggel 9 órakor avatta fel a XVIII. kerületi önkormányzat.
Az emlékmű állítása teljes képviselőtestületi támogatást kapott. A kopjafát testvérvárosunk, Székelyudvarhely javaslatára Berze Imre szobrászművész készítette. Az avatáskor és a hétvégén látható lesz a téren egy kisebb, az Állami lakótelepet dióhéjban bemutató szabadtéri ponyva kiállítás is.
Június 5-én, szombaton 9-12 óráig a Havanna-lakótelepen a megemlékezőket várja az unitárius templom, a Szent László katolikus templomban a Somogyi László emlékszoba,valamint a Hetivásáron a Tomory Lajos Múzeum standja.

A kopjafa emléktáblájának szövege:
Az 1921-ben létrehozott, a trianoni határok miatt menekülni kényszerülő családoknak új otthont adó pestszentlőrinci Állami Lakótelep emlékére

A kopjafa avatói:
Szaniszló Sándor polgármester, Somody László alpolgármester
Beszédet mond:
Makai Tibor képviselő
Heilauf Zsuzsanna PhD igazgató, Tomory Lajos Múzeum
A kopjafát megáldja:
dr. Szent-Iványi Ilona unitárius lelkész és
dr. Harmai Gábor katolikus plébános

Alkotó, közreműködő, kivitelező:
Berze Imre szobrászművész, Székelyudvarhely

Frank Gabriella és Kardos Gábor, a XVIII. kerületi Települési Értéktár Bizottságának tagjai,
a Főépítészi és a Műszaki osztály
Vár-Kert Műszaki Tervezési Kft.
Taylor Design Kft.
Városgazda XVIII. Kerület Nonprofit Zrt.

Az emlékhelyet állította: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2021

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.