2023. évi munkaterv

A 18. kerületi Települési Értéktár Bizottság 2023-ban is alapfeladatának tekinti a helyi természeti, szellemi és épített értékek megőrzését, a kerületi lakosság kötődésének erősítését. A rendelkezésére álló eszközökkel továbbra is segíteni kívánja a kerület múltjának feltárását, kulturális értékeink megismertetését, a helytörténeti munka kiszélesítését. Feladatairól és a végzett munkáról rendszeresen beszámol a helyi sajtóban, a bizottság által kezelt facebook.com/ertektar18 és a Tomory Lajos Múzeum/Partnerek/Értéktár bizottság oldalon.

Fenti célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi feladatok elvégzését tervezi:

 • Az Értéktár Bizottság támogatja a Tomory Lajos Múzeumot a „Budapest 150” évfordulóhoz kapcsolódó pályázatok elkészítésében, a kerület értékeit, az itt élőket bemutató anyagok összeállításában, aktuális események létrehozásában.
 • Megtervezi és előkészíti a három éve létrehozott kerületi panteonhoz kapcsolódó 2023. évi ünnepséget. 2023. március 12-ig javaslatot kér a helyi lakosoktól az új emléktáblára kerülő személyekre. A felhívást a helyi médiumokban is közzéteszi.
 • Fontosnak tartja a panteon emléktábláin megörökített, elhunyt kiválóságokról készített tablósorozat bemutatását több kerületi helyszínen, így pl. 2023 tavaszán Pestszentimrén. A minél szélesebb megismertetés érdekében – a 2023. évi emléktábla szeptemberi avatásához kapcsolódóan – a kitüntettek életrajzát külön füzetben is megjelenteti.  
 • A bizottság nagyobb hangsúlyt kíván helyezni a közösségépítésre, a közösségért végzett értékteremtő munka kiemelésére, ezért a példamutatás szándékával 2023 tavaszán a Tomory Lajos Múzeumban beszélgetést szervez a kerület életében korábban kiemelkedő szerepet játszó, díszpolgári címben vagy Pro Urbe díjban részesült kiválóságokkal.
 • Hasonló szándékkal szorgalmazza a kerület múltjával, természeti és épített értékeivel, érdemes polgáraival foglalkozó helyi tevékenységek összefogását, helytörténészeink pótolhatatlan munkájának széleskörű népszerűsítését, illetve az iskolai történelem szakkörök bevonását a közös kutató munkába.
 • Az Értéktár Bizottság lehetőségei szerint továbbra is támogatja helyi közösségteremtő programok szervezését. Régi elképzelésünk, hogy bizalmi kapcsolatot építsünk ki a kerületi műgyűjtőkkel, és segítsük bemutatkozásukat.
 • A tavalyi évben a bizottság támogatásával megjelent ”Pestszentlőrinci villatelep” c. kötet népszerűsítésére további könyvismertetőket, bemutatókat szervezünk.
 • Segítjük a Nemcsics Emlékház működtetéséhez és a Nemcsics Antal hagyatékának rendszerezéséhez szükséges szakmai és pénzügyi támogatások megszerzését. Az MMA-val való szorosabb szakmai együttműködés érdekében további kapcsolatokat kívánunk építeni hasonló művészeti hagyatékokat bemutató kezdeményezésekkel (legújabban pl. a Dargay Lajos Művészeti Kutatócsoporttal).
 • A bizottság tagjai részt vesznek a 2023. évi kerületi kulturális programok egyeztetésében, illetve a Nemcsics Emlékházban rendezendő új kiállítások szervezésében. Az emlékház a hagyományoknak megfelelően az idei évben is öt jelentős művész kiállításának ad helyet.
 • 2023-ban is támogatjuk a Tomory Lajos Múzeum megjelenését a Múzeumok Majálisán, illetve segítséget nyújtunk a helyi lakosok körében évek óta rendkívül sikeres, családbarát urbitális majális megrendezéséhez.
 • Az Értéktár Bizottság fontosnak tartja a Petőfi 200 és a Budapest 150 országos ünnepségsorozathoz való csatlakozást, ezért a fenti témákhoz illő helyi vonatkozásokból (pl. A mi városunk – régen és ma) kiállítást kezdeményez.
 • Szeretnénk megvalósítani azt az elképzelést, hogy – akár a hagyományos Kulturális Örökségnapi séta során – egy-egy kerületi iskolát, annak múltját, épületét, a belső térben található értékes műalkotásokat bemutassuk a kerület lakóinak (az elsők között pl. a legöregebb Wlassich utcai, a kevéssé ismert Hengersor utcai vagy a nagy múltú Kossuth téri iskolát). Ehhez kapcsolódóan tervezzük egy helyi iskolatörténeti konferencia megszervezését is.
 • Ettől az évtől kezdve lakóhelyünk rejtett értékeinek megismertetése érdekében lehetőséget kínálunk helytörténettel foglalkozó közösségek bemutatkozására. 2023-ban a kerületi lakosok körében kevésbé ismert Szemeretelep múltjával foglalkozunk az ott élő lokálpatrióták, a Szemeretelepi Baráti Közösség segítségével.  Bemutatjuk a Szemere-parcellázást, a telep meghatározó épületeit, a ferihegyi repülőtér külső létesítményeit, itt élő tekintélyes emberek, pl. Nemcsics Antal lakóházát és egyéb érdekességeket. (…)
 • A Szemeretelepiek Baráti Közössége javaslatára emléktábla elhelyezését tervezzük a József Attila utca 19. sz. lakóházon, melyben 1913-tól a telep első iskolája működött, és az első misét is itt tartotta 1920-ban a telep katolikus hívőinek Vereczkey Béla.
 • Az Értéktár Bizottság támogatja a Budapest Főváros Levéltára által szorgalmazott helyi történeti forrásgyűjtemény megjelentetését, ezért a közös munka mielőbbi megtervezése érdekében felveszi a kapcsolatot dr. Sipos Andrással.

Reméljük, Ön is egyetért azzal, hogy az értéktár bizottság értékőrző tevékenysége ebben az évben is közös érdekeinket szolgálja, és a kerületi lakosság hasznára fog válni. Hogy terveink megvalósulhassanak szükségünk van az Ön segítségére is.

Kérem, támogassa munkánkat javaslataival, tanácsaival:
ertektar18@gmail.com – Frank Gabriella: 0670/334 6607 – Tomory Lajos Múzeum:  061/290 1585

Megosztás Facebook-on
Megosztás Twitter-en
Cikk elküldése email-ben

FENNTARTÓ

Pestszentlőrinc - Pestszentimre

TÁMOGATÓK

Nemzeti Kulturális Alap logó
Magyar Művészeti Akadémia
Örökségünk

Tomory Lajos Múzeum – Minden jog fenntartva.